Data 2020 Adalet Bakanlığı GYS Tamamı Çözümlü Soru Bankası
Fiyatı düştüğünde e-posta ile haber ver
Data 2020 Adalet Bakanlığı GYS Tamamı Çözümlü Soru Bankası
% 15
Piyasa Fiyatı

:

75.00 TL
Satış Fiyatı

:

63.75 TL
Yazar

:

Sayfa Sayısı

:

Ürün Barkodu

:

9786057511324
Adet
Ürün Detayları

Data 2020 Adalet Bakanlığı GYS Tamamı Çözümlü Soru Bankası

Data Yayınları 2020 Adalet Bakanlığı Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatı Personeli GYS Tamamı Çözümlü Soru Bankası
 
 ÜNİTE 1 
TÜRKÇE DİL BİLGİSİ   -->1
TESTLER VE ÇÖZÜMLERİ -->1
 ÜNİTE 2 
T.C. 1982 ANAYASASI   -->73
TESTLER VE ÇÖZÜMLERİ -->73
 ÜNİTE 3 
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ  -->135
TESTLER VE ÇÖZÜMLERİ -->135
 
 ÜNİTE 4 
DEVLET TEŞKİLATI VE İDARE HUKUKU  -->191
TESTLER VE ÇÖZÜMLERİ -->191
 
 ÜNİTE 5 
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU  -->201
TESTLER VE ÇÖZÜMLERİ -->201
 
 ÜNİTE 6 
HALKLA İLİŞKİLER  -->245
TESTLER VE ÇÖZÜMLERİ -->245
 
 ÜNİTE 7 
ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ  -->251
TESTLER VE ÇÖZÜMLERİ -->251
 
 ÜNİTE 8 
CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA 1 NUMARALI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ   -->267
TESTLER VE ÇÖZÜMLERİ -->267
 
 ÜNİTE 9 
BAKANLIK GENELGELERİ   -->323
? 132 sayılı HİGM Genelgesi-Lojman tahsisi 
? 138/1 sayılı SGB Genelgesi-Kamu zararının takibi ve değerlendirmeye yetkili birimler
? 149 sayılı SGB Genelgesi- Harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi
? 97 sayılı İMİD Genelgesi- Ödenekler
? 127 sayılı İMİD Genelgesi-Yol giderleri ve tazminatı
? 128/1 sayılı İMİD Genelgesi-Arşiv hizmetleri 
? 124/1 sayılı BİDM Genelgesi-UYAP uygulamaları
? 11 sayılı CİGM Genelgesi-Bakanlıktan görüş talepleri ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar
? 16 sayılı CİGM Genelgesi-Kanun yararına bozma taleplerinde uyulması gereken usul ve esaslar
? 25/1 sayılı CİGM Genelgesi-Resmi yazışmalar
? 28/1 sayılı CİGM Genelgesi- Cumhuriyet savcılığı kalem hizmetleri ve mahkemeler ile icra ve iflas dairelerinin kasa ve para denetimi
? 161 sayılı CİGM Genelgesi-Şüpheli-sanık karar takip formları ile gıyabî tutuklama kararları ve yakalama emirlerinin UYAP’ta düzenlenmesi, infaz ve güncelliklerinin takibi
? 104/1 sayılı HİGM Genelgesi-Mahkeme emanet paraları ile icra iflas dairelerince tahsis olunan paraların yatırılacağı bankalar ve icmal cetvelleri
? 107 sayılı HİGM Genelgesi-Zayi olan dosyaların yenilenmesi
? 109 sayılı HİGM Genelgesi-İdari yargıda açılan davalara ilişkin dilekçeler
? 110 sayılı HİGM Genelgesi- Kadastro mahkemelerine ait emanet para hesabı
? 63/2 sayılı UHDİGM Genelgesi-Hukuki konularda uluslararası istinabe taleplerine uygulanacak esaslar (ekler hariç)
? 69/2 sayılı UHDİGM Genelgesi-Uluslararası ceza istinabe işlemlerinde adli makamlarımızca dikkat edilmesi gereken hususlar (ekler hariç)
? 69/3 sayılı UHDİGM Genelgesi- Cezai konularda uluslararası tebligat (ekler hariç)
? 79 sayılı PGM Genelgesi- Resmi yazışma ve tebligat işlemlerinde uyulması gereken esaslar
TESTLER VE ÇÖZÜMLERİ -->323
 
 ÜNİTE 10 
ADALET KOMİSYONLARI VE YARGI ÖRGÜTÜ   -->339
? Türk Yargı Sistemi (Yargı Kolları)(T.C. Anayasasının yargı bölümü) 
? 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş ve Yetkileri Hakkında Kanun
? 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
? 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun Onuncu Kısmı
TESTLER VE ÇÖZÜMLERİ -->339
 
 ÜNİTE 11 
BİLGİSAYAR VE ULUSAL YARGI AĞI BİLİŞİM SİSTEMİ (UYAP)   -->379
? 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu 
? 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 445. maddesi 
? 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 38/A maddesi
? Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 5. Maddesi
? Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin Uygulanması Hakkında Yönetmelik
TESTLER VE ÇÖZÜMLERİ -->379
 
 ÜNİTE 12 
RESMİ YAZIŞMA KURALLARI   -->395
TESTLER VE ÇÖZÜMLERİ -->395
 ÜNİTE 13 
TEBLİGAT HUKUKU   -->415
? 7201 sayılı Tebligat Kanunu 
? Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
? Elektronik Tebligat Yönetmeliği
TESTLER VE ÇÖZÜMLERİ -->415
 
 ÜNİTE 14 
GENEL HUKUK BİLGİSİ  -->449
? 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun başlangıç hükümleri 
? 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1. kitap 1. kısım 1. bölüm -
? 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 4. kitap 1. kısım, 1. Bölüm (TMK 683, 684, 685, 686, 687. maddeleri) -
? 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 1. kitabı 
? 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 1. bölümü
? 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayrım, 6. bölüm 1. ayrım
? 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 1. kitap, 1. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm, 3. bölüm, 4. bölüm; 2. kısım, 1. bölüm, 2. Bölüm
? Disiplin Mevzuatı
TESTLER VE ÇÖZÜMLERİ -->449
 
 ÜNİTE 15 
5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU İLE İLGİLİ MEVZUAT  -->487
? 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 1. kitap, 1. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm, 3. bölüm, 4. bölüm; 2. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm; 4. kısım; 3. kitap, 2. kısım, 1. bölüm, 3. Bölüm; 6. Kitap, 1. Kısım, 2. kısım, 3. kısım 1. bölüm, 2. bölüm; 7. kitap 1. kısım
TESTLER VE ÇÖZÜMLERİ -->487
 ÜNİTE 16 
KALEM MEVZUATI VE YARGI HARÇLARI  -->517
? 492 sayılı Harçlar Kanununun 1. kısmı, 3. kısmı
? Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik
? -->Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşler ile Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik
TESTLER VE ÇÖZÜMLERİ -->517
 
 ÜNİTE 17 
6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU   -->595
TESTLER VE ÇÖZÜMLERİ -->595
 ÜNİTE 18 
5275 SAYILI CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN -->625
TESTLER VE ÇÖZÜMLERİ -->625
 
 ÜNİTE 19 
BÜTÇE ÖDENEKLERİ VE HARCAMA USULLERİ  -->645
? 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 
? 4734 Sayılı Kamu İhale Kanun
? 6245 Sayılı Harcırah Kanunu
? 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 102 ve 103. Maddeleri
TESTLER VE ÇÖZÜMLERİ -->645
 
 ÜNİTE 20 
ADLİ SİCİL MEVZUATI  -->693
? 5352  Sayılı Adli sicil Kanunu 
? Adli Sicil Yönetmeliği 
TESTLER VE ÇÖZÜMLERİ -->693
 
 ÜNİTE 21 
ETKİNLİKLER  -->701
Taksit Seçenekleri
Yorumlar
YORUMLARSize Yorumunuzu Yazın

Bu Ürünü Nasıl Buldunuz ?

Ad Soyad:
Mail Adresiniz :
Yorum :
Güvenlik Resmi :
Lütfen resimdeki 3 karakterli yazıyı kutuya sırasıyla yazınız
Güvenlik Resmi
YORUMLARA GÖZ ATIN
Ürüne ait yorum kaydı bulunamadı!
BENZER ÜRÜNLER
Data 2020 GYS Mahalli İdareler Hazırlık Kitabı
% 15
indirim
70.00 TL
59.50 TL
Data 2020 Adalet Bakanlığı GYS  Soru Bankası
% 15
indirim
55.00 TL
46.75 TL
Data 2020 YÖK Üst Kuruluşları ile YÖK Personeli GYS Hazırlık Kitabı
% 15
indirim
85.00 TL
72.25 TL
Data Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü GYS Soru Bankası
% 15
indirim
80.00 TL
68.00 TL
Data 2020 GYS Türk Patent ve Marka Kurumu Konu Anlatımlı
% 15
indirim
65.00 TL
55.25 TL


Bu Sanal Mağazada Elektronik Ticaret için ProjeSoft E-Ticaret yazılımı kullanılmaktadır.