Data 2020 Adalet Bakanlığı GYS Tamamı Çözümlü Soru Bankası
Stoğa girdiğinde e-posta ile haber ver
Data 2020 Adalet Bakanlığı GYS Tamamı Çözümlü Soru Bankası
% 15
Piyasa Fiyatı

:

75.00 TL
Satış Fiyatı

:

63.75 TL
Yazar

:

Sayfa Sayısı

:

Ürün Barkodu

:

9786057511324
Stok Sorunuz !!!
Stok Yok
Ürün Detayları

Data 2020 Adalet Bakanlığı GYS Tamamı Çözümlü Soru Bankası

Data Yayınları 2020 Adalet Bakanlığı Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatı Personeli GYS Tamamı Çözümlü Soru Bankası
 
 ÜNİTE 1 
TÜRKÇE DİL BİLGİSİ   -->1
TESTLER VE ÇÖZÜMLERİ -->1
 ÜNİTE 2 
T.C. 1982 ANAYASASI   -->73
TESTLER VE ÇÖZÜMLERİ -->73
 ÜNİTE 3 
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ  -->135
TESTLER VE ÇÖZÜMLERİ -->135
 
 ÜNİTE 4 
DEVLET TEŞKİLATI VE İDARE HUKUKU  -->191
TESTLER VE ÇÖZÜMLERİ -->191
 
 ÜNİTE 5 
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU  -->201
TESTLER VE ÇÖZÜMLERİ -->201
 
 ÜNİTE 6 
HALKLA İLİŞKİLER  -->245
TESTLER VE ÇÖZÜMLERİ -->245
 
 ÜNİTE 7 
ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ  -->251
TESTLER VE ÇÖZÜMLERİ -->251
 
 ÜNİTE 8 
CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA 1 NUMARALI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ   -->267
TESTLER VE ÇÖZÜMLERİ -->267
 
 ÜNİTE 9 
BAKANLIK GENELGELERİ   -->323
? 132 sayılı HİGM Genelgesi-Lojman tahsisi 
? 138/1 sayılı SGB Genelgesi-Kamu zararının takibi ve değerlendirmeye yetkili birimler
? 149 sayılı SGB Genelgesi- Harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi
? 97 sayılı İMİD Genelgesi- Ödenekler
? 127 sayılı İMİD Genelgesi-Yol giderleri ve tazminatı
? 128/1 sayılı İMİD Genelgesi-Arşiv hizmetleri 
? 124/1 sayılı BİDM Genelgesi-UYAP uygulamaları
? 11 sayılı CİGM Genelgesi-Bakanlıktan görüş talepleri ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar
? 16 sayılı CİGM Genelgesi-Kanun yararına bozma taleplerinde uyulması gereken usul ve esaslar
? 25/1 sayılı CİGM Genelgesi-Resmi yazışmalar
? 28/1 sayılı CİGM Genelgesi- Cumhuriyet savcılığı kalem hizmetleri ve mahkemeler ile icra ve iflas dairelerinin kasa ve para denetimi
? 161 sayılı CİGM Genelgesi-Şüpheli-sanık karar takip formları ile gıyabî tutuklama kararları ve yakalama emirlerinin UYAP’ta düzenlenmesi, infaz ve güncelliklerinin takibi
? 104/1 sayılı HİGM Genelgesi-Mahkeme emanet paraları ile icra iflas dairelerince tahsis olunan paraların yatırılacağı bankalar ve icmal cetvelleri
? 107 sayılı HİGM Genelgesi-Zayi olan dosyaların yenilenmesi
? 109 sayılı HİGM Genelgesi-İdari yargıda açılan davalara ilişkin dilekçeler
? 110 sayılı HİGM Genelgesi- Kadastro mahkemelerine ait emanet para hesabı
? 63/2 sayılı UHDİGM Genelgesi-Hukuki konularda uluslararası istinabe taleplerine uygulanacak esaslar (ekler hariç)
? 69/2 sayılı UHDİGM Genelgesi-Uluslararası ceza istinabe işlemlerinde adli makamlarımızca dikkat edilmesi gereken hususlar (ekler hariç)
? 69/3 sayılı UHDİGM Genelgesi- Cezai konularda uluslararası tebligat (ekler hariç)
? 79 sayılı PGM Genelgesi- Resmi yazışma ve tebligat işlemlerinde uyulması gereken esaslar
TESTLER VE ÇÖZÜMLERİ -->323
 
 ÜNİTE 10 
ADALET KOMİSYONLARI VE YARGI ÖRGÜTÜ   -->339
? Türk Yargı Sistemi (Yargı Kolları)(T.C. Anayasasının yargı bölümü) 
? 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş ve Yetkileri Hakkında Kanun
? 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
? 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun Onuncu Kısmı
TESTLER VE ÇÖZÜMLERİ -->339
 
 ÜNİTE 11 
BİLGİSAYAR VE ULUSAL YARGI AĞI BİLİŞİM SİSTEMİ (UYAP)   -->379
? 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu 
? 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 445. maddesi 
? 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 38/A maddesi
? Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 5. Maddesi
? Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin Uygulanması Hakkında Yönetmelik
TESTLER VE ÇÖZÜMLERİ -->379
 
 ÜNİTE 12 
RESMİ YAZIŞMA KURALLARI   -->395
TESTLER VE ÇÖZÜMLERİ -->395
 ÜNİTE 13 
TEBLİGAT HUKUKU   -->415
? 7201 sayılı Tebligat Kanunu 
? Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
? Elektronik Tebligat Yönetmeliği
TESTLER VE ÇÖZÜMLERİ -->415
 
 ÜNİTE 14 
GENEL HUKUK BİLGİSİ  -->449
? 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun başlangıç hükümleri 
? 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1. kitap 1. kısım 1. bölüm -
? 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 4. kitap 1. kısım, 1. Bölüm (TMK 683, 684, 685, 686, 687. maddeleri) -
? 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 1. kitabı 
? 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 1. bölümü
? 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayrım, 6. bölüm 1. ayrım
? 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 1. kitap, 1. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm, 3. bölüm, 4. bölüm; 2. kısım, 1. bölüm, 2. Bölüm
? Disiplin Mevzuatı
TESTLER VE ÇÖZÜMLERİ -->449
 
 ÜNİTE 15 
5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU İLE İLGİLİ MEVZUAT  -->487
? 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 1. kitap, 1. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm, 3. bölüm, 4. bölüm; 2. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm; 4. kısım; 3. kitap, 2. kısım, 1. bölüm, 3. Bölüm; 6. Kitap, 1. Kısım, 2. kısım, 3. kısım 1. bölüm, 2. bölüm; 7. kitap 1. kısım
TESTLER VE ÇÖZÜMLERİ -->487
 ÜNİTE 16 
KALEM MEVZUATI VE YARGI HARÇLARI  -->517
? 492 sayılı Harçlar Kanununun 1. kısmı, 3. kısmı
? Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik
? -->Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşler ile Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik
TESTLER VE ÇÖZÜMLERİ -->517
 
 ÜNİTE 17 
6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU   -->595
TESTLER VE ÇÖZÜMLERİ -->595
 ÜNİTE 18 
5275 SAYILI CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN -->625
TESTLER VE ÇÖZÜMLERİ -->625
 
 ÜNİTE 19 
BÜTÇE ÖDENEKLERİ VE HARCAMA USULLERİ  -->645
? 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 
? 4734 Sayılı Kamu İhale Kanun
? 6245 Sayılı Harcırah Kanunu
? 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 102 ve 103. Maddeleri
TESTLER VE ÇÖZÜMLERİ -->645
 
 ÜNİTE 20 
ADLİ SİCİL MEVZUATI  -->693
? 5352  Sayılı Adli sicil Kanunu 
? Adli Sicil Yönetmeliği 
TESTLER VE ÇÖZÜMLERİ -->693
 
 ÜNİTE 21 
ETKİNLİKLER  -->701
Taksit Seçenekleri
Yorumlar
YORUMLARSize Yorumunuzu Yazın

Bu Ürünü Nasıl Buldunuz ?

Ad Soyad:
Mail Adresiniz :
Yorum :
Güvenlik Resmi :
Lütfen resimdeki 3 karakterli yazıyı kutuya sırasıyla yazınız
Güvenlik Resmi
YORUMLARA GÖZ ATIN
Ürüne ait yorum kaydı bulunamadı!
BENZER ÜRÜNLER
4E Sözlük Resimli Türkçe Roman Boy Karatay Yayınevi
% 13
indirim
13.23 TL
11.50 TL
4E Sözlük Türkçe Büyük Karton Kapak Karatay Yayınevi
% 13
indirim
12.02 TL
10.45 TL
4E Sözlük Türkçe Karton Kapak 1.Hamur Karatay Yayınevi
% 13
indirim
6.57 TL
5.71 TL
4E Sözlük Türkçe Lise Büyük Boy Karatay Yayınevi
% 13
indirim
18.63 TL
16.20 TL
4E Sözlük Türkçe Plastik Kapak 1.Hamur Sarı Karatay Yayınevi
% 13
indirim
11.62 TL
10.10 TL


Bu Sanal Mağazada Elektronik Ticaret için ProjeSoft E-Ticaret yazılımı kullanılmaktadır.